• از تولید کننده واقعی خریداری بفرمایید
  • پاسخگویی 24ساعته
  • 09124196015

پایه فنس

پایه فنس
پایه فنس

پايه فنس

پایه فنس ز انواع لوله های داربستی ، 2 اینچ صنعتی  و گالوانیزه تهیه می گردد. در بعضی موارد بنا به درخواست مشتری می توان پایه های بتنی نیز برای فنس حصاری داد.

پایه بتنی نسبت به لوله یا قوطی سنگین می باشد که برای جلوگیری از خوردگی 3 عدد میلگرد داخل بتن کاشته می شود. در ضمن پایه فنس و حصار می تواند قوطی و نبش نیز باشد. روی هر پایه معمولا 3 یا 4 عدد سوراخ 9 جهت نصب سيم خاردار و محکم نمودن فنس ایجاد می گردد و نهایت در پايين پايه هر يک یا دو عدد میلگرد 20 سانتی متر  جهت محکم شدن در بتن جوشکاری  شده است.

سر هر لوله فنس توسط کپ یا عدسی فلزي مسدود می شود تا از ورود آب جلوگيري شود. پايه حصارهاي توليدي اين شرکت در رنگ هاي متنوع موجود مي باشد.